บล๊อคลม รุ่น 1/2″ impact wrench Professional 350 Nm.