รถเข็นตู้เครื่องมือ รุ่น 179N TOOL TROLLEY WITH ASSORMENT FOR MERCEDES-BENZ