ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ รุ่น (2430 TOOL CHEST)