บล๊อคลม รุ่น 3/4″ impact wrench Professional 900 Nm.