ฝาครอบเก็บฝุ่นแบบคลิปหนีบ รุ่น Dust collection cover Professional