เครื่องชาต์จแบตเตอรี่ รุ่น GAL 1230 CV Professional