เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ รุ่น GDE 115/125 FC-T Professional