ชุดประแจปากตาย แบบไม่ทำให้เกิดประกายไฟ รุ่น GED0010 DOUBLE OPEN ENDED SPANNER SET, 12 PIECES