ประแจปากตาย แบบไม่ทำให้เกิดประกายไฟ รุ่น GED00171 DOUBLE OPEN ENDED SPANNER