ชุดประแจปากตาย แบบไม่ทำให้เกิดประกายไฟ รุ่น GED00172 DOUBLE OPEN ENDED SPANNER SET SMALL, 10 PIECES