ประแจปากผสม แบบไม่ทำให้เกิดประกายไฟ รุ่น GED0137 COMBINATION SPANNER SET, OFFSET