ประแจพิเศษ แบบไม่ทำให้เกิดประกายไฟ รุ่น GED703 FACE PIN SPANNER