ไขควงทอร์ค รุ่น PGNS FS TORQUE SCREWDRIVER TYPE PGNS FS 0.2 – 4.5 N·m / pre-set – PGNS 1.5 FS

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้